Mats Eklund får Biogasutmärkelsen 2018

Biogas Östs årliga Biogasutmärkelse går i år till Mats Eklund, professor, föreståndare och vetenskaplig ledare för nationella Biogas Research center, med säte vid Linköpings universitet. I hård konkurrens med Gröna Bilister och Region Jönköpings län får Mats Eklund utmärkelsen för att hans arbete påskyndat omställningen till fossilfrihet och att han bidragit till att stärka biogasens roll i ett hållbart samhälle.
Läs mer här

 

 

Två VR-bidrag till postdok utomlands

Två forskare har fått drygt 3 miljoner kronor var från Vetenskapsrådet i bidrag för postdoktorsvistelse utomlands. Naira Topooco ska göra en postdok i USA och forska om beteendemedicin för ungdomar. Hon disputerade tidigare i år vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL. Stephanie Heusser ska göra sin postdoktorsvistelse i Köpenhamn och forska om nervsignalering vid smärta och stroke. Därefter planerar hon att forska vid Linköpings universitet. Hon disputerade vid Stockholms universitet tidigare i år.

Utmärkelse till konstvetaren Niclas Franzén

Niclas Franzén, konstvetare och lektor vid Institutionen för kultur och kommunikation vid LiU, har fått utmärkelsen som Norrköpings konstvetenskapliga förenings stipendiat 2018.
I motiveringen framhålls hans vetenskapliga noggrannhet redan under studietiden vid LiU då han analyserade symbolistiska teman ibland annat Ivar Arosenius bildkonst. Senare har han fördjupat sig i symbolismens teori och metafysik. Med sina djupa kunskaper och med ett lättfattligt och medryckande språk har Niclas Franzén väckt ett intresse för symbolismen.
– Niclas Franzén är en omtyckt föreläsare och en utmärkt skribent, säger Gary Svensson, professor vid IKK i en kommentar.
– Förra gången utmärkelsen delades ut var 2016, i samband med att konstvetenskap vid LiU firade sitt 30-årsjubiléum. NKF kommer att ha många att välja bland framöver, det finns många konst- och kulturvetare som håller hög klass.

LiU värd för stor Staff Week

Under två dagar i december får LiU besök av 16 medarbetare från universitet från framför allt länder i Europa för en så kallad ”Staff week”. Temat för besöket är digitalisering och på schemat står bland annat rundtur på Campus Valla med besök i ALC-klassrummet, information från IKT-gänget på Didacticum, kursdatabasen Bilda, DigiMaker på Biblioteket, för att nu nämna något. Och såklart tillfällen för det typiskt svenska ”fikat”.
Det är Utbildningsvetenskap, Filosofiska och medicinska fakulteterna som står bakom arrangemanget.