Färre ansöker om bedömning av utländsk utbildning

Under 2018 ansökte 20 500 personer om att få sin utländska utbildning bedömd av Universitet- och högskolerådet (UHR). Det är en minskning med drygt 12 procent jämfört med 2017. Nedgången beror till stor del på färre ansökningar från personer med utbildning i Syrien. Ansökningarna som gäller utbildningar från Syrien minskade från över 10 000 till knappt 6 000.
Ett utlåtande från UHR gör det lättare att börja arbeta eller studera i Sverige och utfärdas för både gymnasieutbildningar, eftergymnasiala yrkesutbildningar och högskoleutbildningar.
Läs mer på UHR:s webbplats

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *