Högskolorna mer forskningsinriktade

Under det senaste decenniet har högskolornas forskningsintäkter ökat med 10,5 miljarder kronor medan utbildningsintäkterna ökat med 2,6 miljarder kronor. Johan Gribbe, författare till UKÄ:s nya rapport om högskolans ekonomi 2007-2017, menar att de ökade ekonomiska resurserna till framför allt forskning inneburit att högskolan blivit mer forskningsinriktad.
Sverige är ett av de få länder som satsade mer resurser på högre utbildning och forskning mellan åren 2007 och 2017. Den långsiktiga trenden mot en ökad externfinansiering av lärosätenas forskning har även fortsatt. Inom forskningen har intäkterna från andra finansiärer, så som privata stiftelser eller organisationer utan vinstsyfte, ökat betydligt.
Trots att antalet anslagsfinansierade helårsstudenter har ökat tack vare det högre anslagsutnyttjandet, finns det plats för färre studenter i högskolan. Orsaken är att studenterna läser dyrare utbildningar och att staten under det senaste decenniet genomfört ökningar av den ekonomiska ersättningen per student inom framför allt humaniora och samhällsvetenskap – de utbildningsområden som har lägst ersättningsbelopp.

Läs mer på UKÄ

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *