Uppföljning av utbildningar på forskarnivå

UKÄ:s återrapportering av 95 utvärderade utbildningar på forskarnivå visar att omdömet hög kvalitet har getts till 74 procent av utbildningarna medan resterande får omdömet ifrågasatt kvalitet. I granskningen ingår forskarutbildningar inom 13 olika forskningsämnen.
Majoriteten av de utbildningar som fick omdömet ifrågasatt kvalitet har brister inom endast ett av de sex aspektområdena. Områdena miljö, resurser och område samt utformning, genomförande och resultat har fått omdömet ifrågasatt kvalitet långt fler gånger än övriga aspektområden.

Flest goda exempel som UKÄ:s rapport lyfter fram finns inom aspektområdet doktorandperspektiv och flest utvecklingsområden har identifierats inom området arbetslivsperspektiv. Karriärplanering för ett arbete utanför akademin behöver bland annat stärkas.

Läs mer på UKÄ

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *