Sista natten på museet

Östergötlands museum slår igen portarna den 3 mars inför flera års kommande renoveringar. Museet avslutar med att hålla öppet till midnatt på lördagskvällen innan. Två av LiU:s konstvetare på Institutionen för kultur och kommunikation medverkar med föreläsningar. Niclas Franzén berättar om målaren Ivan Augéli och symbolismen kl 14.30. Karin Ström Lehander kommer att berätta om en kvinnlig pionjär i konsten, Tyra Kleen.

Östergötlands museum

 

Betänkande om styrning av högskolor på remiss

Styr- och resursutredningen överlämnade nyligen sitt betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). I betänkandet redovisas regeringsuppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Nu får remissinstanserna möjlighet att ge synpunkter på innehållet i betänkandet.

Lansering av Linköping AI

Linköping AI blir en ny, regional plattform för forskare, företag, organisationer, entusiaster och alla i regionen med intresse för artificiell intelligens. Syftet är bland annat att bygga broar mellan olika lokala och regionala initiativ.
Bakom Linköping AI står initiativtagaren East Sweden Game tillsammans med Linköpings universitet, Science Park Mjärdevi, Föreningen för intelligenta & autonoma robotar, LiU Innovation och KVIT Conference.

Fler betalar avgift

Intresset för svensk högskoleutbildning på engelska ökar. I vår sökte 17 procent fler till internationella kurser och program på grundnivå och antalet sökande till de internationella masterprogrammen ökade med 20 procent. Universitets- och högskolerådet konstaterar att sökande som ska betala avgift är den grupp som ökar mest.
Söktrycket till internationella kurser ökar från 3 866 till 4 511 våren 2019, + 17 procent. De studenter som betalar avgift ökar från 839 våren 2018 till 1 217 våren 2019, + 45 procent.

UHR:s rapport Antagning till högre utbildning vårterminen 2019

Prisade KSM-alumner

När tävlingen Årets Byrå, där de reklambyråer i Sverige som har mest nöjda kunder utses, avgjordes i förra veckan stod reklambyrån Byn i Norrköping som vinnare i en av de tretton kategorierna. Och av Byns 16 medarbetare är tre alumner från kandidatprogrammet Kultur, Samhälle och Mediegestaltning (KSM). Byrån har dessutom en praktikant som går sista terminen på KSM.
Tävlingen Årets Byrå genomfördes för första gången år 2000. Prisutdelningen ägde rum på den årliga galan på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Mer om Årets byrå på Resumés webbplats