Betänkande om styrning av högskolor på remiss

Styr- och resursutredningen överlämnade nyligen sitt betänkande En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). I betänkandet redovisas regeringsuppdraget att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning. Nu får remissinstanserna möjlighet att ge synpunkter på innehållet i betänkandet.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *