Fler betalar avgift

Intresset för svensk högskoleutbildning på engelska ökar. I vår sökte 17 procent fler till internationella kurser och program på grundnivå och antalet sökande till de internationella masterprogrammen ökade med 20 procent. Universitets- och högskolerådet konstaterar att sökande som ska betala avgift är den grupp som ökar mest.
Söktrycket till internationella kurser ökar från 3 866 till 4 511 våren 2019, + 17 procent. De studenter som betalar avgift ökar från 839 våren 2018 till 1 217 våren 2019, + 45 procent.

UHR:s rapport Antagning till högre utbildning vårterminen 2019

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *