Manliga studenter anmäls oftare till disciplinnämnderna

Fördelningen mellan kvinnliga och manliga studenter som blivit varnade respektive avstängda från sina studier inte motsvarar fördelningen mellan kvinnor och män av det totala antalet registrerade studenter i landet.
Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har inom ramen för sitt arbete med jämställdhetsintegrering, undersökt tio utvalda lärosäten för att få en bild av könsfördelningen när det gäller disciplinära åtgärder.
Det är förhållandevis fler män än kvinnor som blev varnade vid de tio lärosätena jämfört med det totala antalet registrerade studenter i landet, vilket skulle kunna indikera att män i större utsträckning blir varnade än kvinnor.
Av lärosätenas remissvar framgår att av de studenter som blev varnade var 40 procent kvinnor och 60 procent män. Av de studenter som blev avstängda var 53 procent kvinnor och 47 procent män. Ser man till det totala antalet disciplinära åtgärder var könsfördelningen exakt lika med 245 kvinnor och 245 män.

UKÄ påpekar emellertid att underlaget är så begränsat att det inte går att dra några säkra slutsatser.

Mer om promemorian på UKÄ

Ny utbildningsguide ska få fler till läraryrket

Sverige behöver 12 500 nya lärare varje år fram till år 2031. Nu lanserar Universitets- och högskolerådet, UHR, lärarutbildningsguiden för att fler ska hitta sin väg in i läraryrket.
Den som har kompetens och kunskap från andra branscher kan komplettera tidigare studier eller yrkeserfaren­het med pedagogisk utbildning. Personer med utländsk lärarexamen, yrkesverksamma inom praktiska yrken och akademiker är alla potentiella lärare.
Den digitala lärarutbildningsguiden ger svar på frågor som behörighet, vad man läser, på vilka orter varje lärarutbildning finns, studietakt och hur framtiden ser ut. Här finns även en lärarkompass som hjälper sökande att hitta det läraryrke som passar bäst.

Guiden har UHR tagit fram på uppdrag av regeringen.

Lärarutbildningsguiden på Studera.nu

Fuskdömda blir utan högskoleprovsresultat

För 22 av de 23 provdeltagare som fälldes i Norrköpings tingsrätt för fusk på högskoleprovet återtar Universitet- och högskolerådet (UHR) resultaten och de stängs av under två år från att skriva provet på nytt. UHR kommer inom kort att ta beslut om åtgärder mot den sista av de dömda.
Totalt 12 av de 22 har kommit in på högskoleutbildningar på sina nu återkallade resultat. UHR har informerat de sju universitet och högskolor som berörs och som nu kan ta tillbaka sina beslut om antagning.
UHR fortsätter att utreda drygt 200 fuskmisstänkta provdeltagare och räknar med att fatta beslut i samtliga fall under våren.

Läs mer på UHR:s webbplats

 

 

 

Prisade av Navitas

Vårdsnäs stiftsgård, projekt Drivbänk och miljökonsultföretaget Envima stod som vinnare vid studentföreningen Navitas årliga miljöprisutdelning den 30 januari. Priserna delas ut i tre kategorier; Årets miljöföretag, Årets hållbara hopp och årets miljöaktivitet.

I kategorin Årets miljöföretag hade Navitas i år valt att rikta sig mot hotellbranschen. Årets hållbara hopp riktar sig till nystartade, små eller individuella verksamheter och Årets miljöaktivitet delas ut till verksamheter som är medlemmar i Linköpings miljönätverk.

Navitas är en hållbarhetsförening vid Linköpings universitet med syfte att inspirera, utbilda och föra samman hållbarhetsintresserade studenter för att driva utvecklingen kring hållbar framtid.

Foto: Navitas

Färre skriver högskoleprovet

Totalt 67 590 personer har anmält sig till högskoleprovet den 6 april. Det är en minskning med 11,5 procent jämfört med provet våren 2018.
Högskoleprovet genomförs av Universitets- och högskolerådet (UHR) tillsammans med 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige. Provet innebär ytterligare en möjlighet att antas till högskoleutbildningar som har konkurrens om platserna.
Läs mer på studera.nu/hogskoleprovet