Lobby om väntan

Under våren 2019 visar Lobby två utställningar som sätter ljuset på väntan. Den som krig kräver och den väntan som asylprocessen tvingar in människor i. Utställningarna är resultatet av ett samarbete med Abir Boukhari, en curator från Syrien som kom till Sverige från Damaskus 2015.
Den första utställningen – ”I am just a number” – visar en serie teckningar av Muhammad Ali från Syrien som utgår från det nummer han fick skrivet på armen när han anlände till Samos för att ta sig vidare in i Europa. Detta nummer kan tyckas vara en bestämning, en kö-lapp och alltså representera ett slags ordning efter krigets kaos. Men det står lika mycket för det kaos som asylprocessen i Europa innebär för de flesta som tvingas in i den.
Lobby finner du i entrén till Kåkenhus, Campus Norrköping. Namnet syftar på platsen, men också på viljan att påverka genom konst, forskning och utställningar. Projektet drivs av REMESO med stöd av Riksbankens Jubileumsfond och FORMAS.

Mer om Lobby