LiU-alumn väljs in i Svenska Akademien

Författaren Ellen Mattson är en av två nya ledamöter som valts in i Svenska Akademien. I början av 1980-talet läste hon litteraturvetenskap vid Linköpings universitet.

Ellen Mattson, 56 år, debuterade 1992 med romanen ”Nattvandring” och har givit ut ett tiotal romaner, senast ”Sommarleken” och  ”Tornet och fåglarna”. Hon har även skrivit dramatik för scen och radioteater. Hon har tilldelats flera litterära priser, bland dem Svenska Dagbladets litteraturpris (1998), Samfundet De Nios Vinterpris (2009) och Gerard Bonniers pris (2018).

Framtida lärarbrist i sikte

Allt pekar på att Sverige står inför en tilltagande brist på lärare. En statistisk analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fördjupar nu kunskapen genom att studera behoven av behöriga lärare i specifika undervisningsämnen. Bristen ser ut att bli störst på högstadielärare inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik samt svenska som andraspråk, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

 

 

LiU-hackare bästa hackarna

LiU-Hack, laget som representerade Linköpings universitet i maratontävlingen om IT-säkerhet och konsten att knäcka koder tog hem NSA Hack Event.  Carl Nykvist, Silas Lenz, Tobias Lundberg och Patrik Sletmo, studenter i datateknik, lämnade ledigt tävlingens 31 övriga lag med 101 deltagare långt bakom sig. Dessutom räddade LiU-Hack hem segern i landskampen mot Howest University i Belgien, som arrangerat samma tävling. Priset var ett presentkort på exakt 13 337 kronor, för de invigda en given summa eftersom 1337 är leetspeek som länge använts i online-kretsar.

Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.
Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler som gäller för tredjelandsmedborgare. Tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor införs därför för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna vid utträde.
Regeringens beslutade förordningsändringar föreslås träda i kraft den 30 mars 2019. Om utträdet sker vid ett senare tillfälle tillämpas bestämmelserna efter utträdet.

Alumn skrev böcker i New York – nu är båda utgivna

Gymnasieläraren och LiU-alumnen Katja Hvenmark-Nilsson har romandebuterat med feelgoodäventyret ”Manhattan Transfer”. Boken är en av två hon skrev medan hon bodde i New York under ett år. Den andra, fackboken ”Välkommen in i mitt klassrum”, kom ut 2016 och har delats ut av Lärarförbundet som examensgåva till tusentals lärarstudenter.

LiU magasin träffade Katja Hvenmark-Nilsson medan hon var i New York och intervjuade henne om skrivandet: Balanskonstnär i New York, ur LiU magasin nr 3 2015