Fredrik Heintz ny ledamot i IVA

Fredrik Heintz, lektor på Institutionen för datavetenskap, har blivit invald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.
Han är ordförande i Svenska  AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system.
Fredrik Heintz har varit aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik och varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår.
Fredrik Heintz  är ordförande för Svenska AI Sällskapet (SAIS) och ansvarig för forskarskolan inom WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *