Social snedrekrytering

Andelen med eftergymnasial utbildning ökar i alla OECD-länder, och kvinnornas utbildningsnivå stiger mer än männens. Trots generöst studiestöd och ett flexibelt system är den sociala snedrekryteringen till högskolan större i Sverige än i många andra länder. Det är några av resultaten i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) studie baserad på internationell statistik.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *