Brittiska medborgare undantas från studieavgifter efter brexit

Tillfälliga undantag från anmälnings- och studieavgifter vid universitet och högskolor införs för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna om Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal.
Brittiska medborgare är inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) befriade från anmälnings- och studieavgift för studier vid universitet och högskolor i Sverige. Om Storbritannien lämnar EU den 30 mars utan utträdesavtal omfattas brittiska medborgare av de regler som gäller för tredjelandsmedborgare. Tillfälliga undantag från bestämmelserna om anmälnings- och studieavgift vid universitet och högskolor införs därför för vissa brittiska medborgare för att mildra konsekvenserna vid utträde.
Regeringens beslutade förordningsändringar föreslås träda i kraft den 30 mars 2019. Om utträdet sker vid ett senare tillfälle tillämpas bestämmelserna efter utträdet.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *