Framtida lärarbrist i sikte

Allt pekar på att Sverige står inför en tilltagande brist på lärare. En statistisk analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) fördjupar nu kunskapen genom att studera behoven av behöriga lärare i specifika undervisningsämnen. Bristen ser ut att bli störst på högstadielärare inom matematik, naturvetenskapliga ämnen och teknik samt svenska som andraspråk, slöjd och hem- och konsumentkunskap.

 

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *