Nytt nätverk ska stötta studiehandledare

Samtliga kommuner i Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet startat nätverket Röst för studiehandledare som i sitt arbete stöttar elever som behöver stöd i undervisningen på andra språk än svenska. Till att börja med kommer nätverket att drivas som ett tvåårigt projekt med konferenser och tematräffar. Länsstyrelsen Östergötland har beviljat projektet drygt 700 000 kronor.

Psykiatriöverläkaren Åsa Kastbom får Kandidat Kork-priset

Åsa Kastbom, överläkare i psykiatri och expert inom barnmisshandel och sexuella övergrepp, får läkarprogrammets Kandidat Kork-pris för sina inspirerande föreläsningar. I motiveringen står det bl a att ”Åsa lyfter svåra och emellanåt känsloladdade ämnen om barn, ungdomar, sexualitet och övergrepp samt utmanar oss studenter till att förstå vikten av ett gott patientbemötande”. Kandidat Kork delas ut sedan 1975 till en handledare eller föreläsare som ”kan få även den mest korkade studenten att förstå”. Det är studenterna på sista terminen på läkarprogrammet som genom nomineringar och sluten omröstning utser vinnaren.

9,5 miljoner till forskning om funktionshinder

Två forskningsprojekt vid LiU har beviljats sammanlagt 9,5 miljoner kronor av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.
Emil Holmer, universitetslektor vid Avdelningen för handikappvetenskap och Linécentrum, HEAD vid LiU, har fått 5,4 miljoner kronor till forskning om kommunikation hos individer med medfödd dövblindhet.

Cecilia Lindgren, biträdande professor vid Tema barn, beviljades drygt fyra miljoner kronor till forskningsprojektet ”Funktionshindrade barns rätt till fritid – En studie av aktiviteter och deltagande i verksamhet för yngre barn med neuropsykiatriska funktionshinder”.

Fredrik Heintz ny ledamot i IVA

Fredrik Heintz, lektor på Institutionen för datavetenskap, har blivit invald som ledamot i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
Fredrik Heintz är lektor vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet.
Han är ordförande i Svenska  AI-sällskapet, föreståndare för forskarskolan inom Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och medlem i EU-kommissionens High Level Expert Group on AI. Hans forskningsområden är artificiell intelligens och autonoma system.
Fredrik Heintz har varit aktiv i utbildningsfrågor där han bland annat infört begreppet datalogiskt tänkande till Sverige, ansvarat för utvecklingen av det nya civilingenjörsprogrammet Mjukvaruteknik och varit med i framtagningen av de nya läroplanerna för grundskolan där programmering ingår.
Fredrik Heintz  är ordförande för Svenska AI Sällskapet (SAIS) och ansvarig för forskarskolan inom WASP, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.