Projekt på LiU bäst i världen

En modell för att simulera hjärtats funktion på enskilda patienter har vunnit pris som bästa akademiska bidrag i världen.
I projektet har Jonas Lantz tillsammans med flera andra LiU-forskare kunnat använda bilder tagna i en datortomagraf för att beräkna och visualisera hjärtats funktion på en patient. Modelleringen bygger på tidigare simuleringar av flöden inom flyg- och fordonsindustrin, vilka forskarna applicerat på strömmar i mänskliga blodkärl.
Företaget bakom den programvara som använts, Ensys, har utsett arbetet till ”Best in show 2019: Academic.” Jonas Lantz arbetar vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin och CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering.

Läs mer om världens bästa projekt

 

Mer offentlig konst på campus

Från och med nästa år kommer universitet och lärosäten få mer konstnärlig utsmyckning. Akademiska Hus, som har redan en av de största samlingarna av offentlig konst, satsar genom ett nytt avtal med Statens konstråd minst 10 miljoner kronor per år på ny offentlig konst i forsknings- och lärmiljöer. Redan i tidigt skeende ska bild- eller formkonstnärlig gestaltning integreras i planeringen av campusområden.

Uppdrag: integration för Svenska kyrkan

Remeso, Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet, har skräddarsytt en uppdragsutbildning för Svenska kyrkan.

Kursen löpte på kvartstid från november till början av mars 2019 och riktade sig till anställda och ideellt arbetande personer inom kyrkan som i sin vardag möter asylsökande och nyanlända vuxna, ungdomar och barn. Utbildningen fokuserade bland annat på frågor om värderingar och värdekonflikter och utgick från centrala begrepp som tolerans, normkritik, etnicitet, humanism och inkludering.

Mer om kursen (Svenska kyrkan, Linköpings stift).

Framtidens antagningssystem

Nu läggs grunderna för ett helt nytt antagningssystem som på sikt ska ersätta dagens NyA. Målet: ett användarvänligt och flexibelt system som går lättare att förändra vid behov.
Dagens NyA lanserades 2006 och har under årens lopp växt och blivit allt mer komplext. Det innebär att förändringar tar längre tid att genomföra och att kraven på kvalitetssäkring blir högre. Systemet har också delar som idag är föråldrade. Därför krävs en omfattande förnyelse, som bland annat kommer att innebära övergång till en ren webblösning.