LiU-studenter vann SM-guld

Linköpings Volleybollklubb vann igår kväll SM-finalen i volleyboll efter sammanlagt 3-1 i matcher mot Hylte/Halmstad. Flera av spelarna i laget studerar på Linköpings universitet. Grattis till Carl Ahremark, Jens Ahremark, Andreas Nilsson, Albert Johansson, William Nilsson och Joacim Ringqvist!

Doktorsexaminerade tas väl emot på arbetsmarknaden

De flesta med doktorsexamen får ett kvalificerat arbete där deras ämneskunskaper och kompetens kommer till användning. Det visar en rapport från SCB. Nia av tio har ett arbete det första året efter examen, men många uppger att de har en otrygg anställning.

Män hade bättre erfarenheter än kvinnor och de med svensk bakgrund var mera nöjda än de med utländsk bakgrund.

Majoriteten nöjda med utbildningen men många är utsatta för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Cirka två av fem kvinnor uppger att de upplevt sig särbehandlade på ett kränkande sätt. Motsvarande andel bland män var knappt en av fem.

Reklam vid sekelskiftet 1900 gav Bernadottestipendium

Gustaf Marcus, som disputerade vid Tema kultur och samhälle 2018, har tilldelats ett av Vitterhetsakademiens tre stipendier inom Bernadotteprogrammet för projektet Skyltdocka, varumärke, reklamskrift. Reklam och skönlitteratur vid sekelskiftet 1900.
Stipendiet om 125 000 kronor ska användas för postdoktorala studier vid ett utländskt lärosäte under minst fyra månader. Gustaf Marcus fick ta emot sitt diplom av Vitterhetsakademiens beskyddare kung Carl Gustaf vid en ceremoni på Slottet den 25 april.

40 blir av med högskoleprovsresultat

40 personer får sina resultat från högskoleprovet återkallat av Universitets- och högskolerådet (UHR). Det gäller personer som skrev högskoleprovet våren 2017 och som funnits i kundregistret hos fuskleverantören HP-leverantören.

I januari i år dömde Norrköpings tingsrätt 23 personer för att ha fuskat vid högskoleprovet och i februari fattade även UHR beslut om åtgärder mot dem. UHR har därefter fortsatt att utreda fuskmisstänkta provdeltagare som, enligt Ekobrottsmyndighetens förundersökning, funnits i kundregistret.
Fredagens beslut innebär att 40 personer blir av med sina resultat på högskoleprovet. 29 av dem har kommit in på högskoleutbildning på sina återkallade provresultat. UHR har informerat de åtta berörda lärosätena som nu kan ta tillbaka sina beslut om antagning:

  • Göteborgs universitet
  • Karolinska institutet
  • Linnéuniversitetet
  • Lunds universitet
  • Stockholms universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

UHR utreder ytterligare ett åttiotal fall av misstänkt fusk. Beslut om dessa fattas i maj.

 

Kungligt stipendium till LiU-student

Mod, omtanke och handlingskraft.
Det är kriterierna för kung Carl XVI Gustavs stipendium Kompassrosen för unga ledare under 25 år och som han delar ut vid en ceremoni på Slottet den 24 april varje år. Bakom stipendiet om 50 000 kronor står kungens insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap.
Hamza Mustafa, student i statsvetenskap vid LiU, blev en av årets tre stipendiater.