Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasiet

Kvinnor och män väljer olika utbildningsvägar efter gymnasiet. Kvinnor studerar i högra grad vidare och har sju år efter gymnasiet i högre grad yrken som kräver högskolekompetens. Statistiken bygger på en studie där SCB har undersökt vilka vägar personer födda år 1990 har tagit efter fullföljd gymnasieutbildning.
Totalt sett läste kvinnor vidare på komvux, folkhögskola och högskola i högre utsträckning än män som istället i högre grad läste på yrkeshögskola. 64 procent av kvinnorna var någon gång efter gymnasiet registrerad på en högskoleutbildning jämfört med 48 procent av männen.
Det innebär också att kvinnor etablerar sig senare på arbetsmarknaden. Tre år efter gymnasiestudierna var 39 procent av männen etablerade på arbetsmarknaden jämfört med 26 procent av kvinnorna.

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *