Dags för Eurostudent

Den återkommande enkätundersökningen Eurostudent riktar sig till studenter i ett 30-tal länder i Europa och utgör underlag för analyser och jämförelser av ekonomiska och sociala villkor mellan länderna. I Sverige har regeringen givit uppdraget att genomföra den svenska delen av undersökningen till Universitets- och högskolerådet och SCB.
Undersökningen består av en digital enkät som skickas till alla studenter vid svenska universitet och högskolor under våren 2019. Studenternas svar och e-mailadresser är skyddade av sekretesslagen.

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *