LiU-forskare är vice ordförande i Formas forskarråd

Forskningsrådet Formas har utsett David Bastviken till vice ordförande. I den rollen vill han bidra till bättre förutsättningar för forskning om framtidens stora utmaningar.
David Bastviken, professor vid TEMA Miljöförändring, blev i december 2018 invald av det svenska vetenskapssamhället som ledamot i forskarrådet, Formas beslutande organ. Rådet diskuterar strategier och prioriteringar och fattar beslut inom Formas verksamhetsområden.
–Formas har en nyckelfunktion, inte bara som forskningsfinansiär, utan även som länk mellan forskning och beslutsfattare. Jag är invald för att representera svenska forskare och välkomnar därför idéer och förslag om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för svensk forskning, säger David Bastviken.
Det Formas gör betyder mycket för svensk forskning inom hållbarhet, menar Bastviken. Dels genom den årliga öppna utlysningen, dels genom de riktade utlysningarna på uppdrag från regeringen.

Sedan i mitten av april är han även vice ordförande för perioden 2019–2021.
–En viktig utmaning är att skapa goda förutsättningar för den forskning som världen behöver omedelbart. En annan utmaning är att skapa förutsättningar för forskning som kan ha betydelse bortom vårt nuvarande synfält,  och att stärka beredskapen för framtida frågor. I detta sammanhang är det viktigt att forskares perspektiv finns med, säger David Bastviken.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Därutöver kommunicerar man forskning och forskningsresultat.

 

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *