Doktorsexaminerade tas väl emot på arbetsmarknaden

De flesta med doktorsexamen får ett kvalificerat arbete där deras ämneskunskaper och kompetens kommer till användning. Det visar en rapport från SCB. Nia av tio har ett arbete det första året efter examen, men många uppger att de har en otrygg anställning.

Män hade bättre erfarenheter än kvinnor och de med svensk bakgrund var mera nöjda än de med utländsk bakgrund.

Majoriteten nöjda med utbildningen men många är utsatta för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Cirka två av fem kvinnor uppger att de upplevt sig särbehandlade på ett kränkande sätt. Motsvarande andel bland män var knappt en av fem.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *