LiU-forskare är vice ordförande i Formas forskarråd

Forskningsrådet Formas har utsett David Bastviken till vice ordförande. I den rollen vill han bidra till bättre förutsättningar för forskning om framtidens stora utmaningar.
David Bastviken, professor vid TEMA Miljöförändring, blev i december 2018 invald av det svenska vetenskapssamhället som ledamot i forskarrådet, Formas beslutande organ. Rådet diskuterar strategier och prioriteringar och fattar beslut inom Formas verksamhetsområden.
–Formas har en nyckelfunktion, inte bara som forskningsfinansiär, utan även som länk mellan forskning och beslutsfattare. Jag är invald för att representera svenska forskare och välkomnar därför idéer och förslag om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för svensk forskning, säger David Bastviken.
Det Formas gör betyder mycket för svensk forskning inom hållbarhet, menar Bastviken. Dels genom den årliga öppna utlysningen, dels genom de riktade utlysningarna på uppdrag från regeringen.

Sedan i mitten av april är han även vice ordförande för perioden 2019–2021.
–En viktig utmaning är att skapa goda förutsättningar för den forskning som världen behöver omedelbart. En annan utmaning är att skapa förutsättningar för forskning som kan ha betydelse bortom vårt nuvarande synfält,  och att stärka beredskapen för framtida frågor. I detta sammanhang är det viktigt att forskares perspektiv finns med, säger David Bastviken.

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning och innovation, utvecklar strategier, gör analyser och utvärderar. Därutöver kommunicerar man forskning och forskningsresultat.

 

 

Prins Bertils stipendium till LiU-forskare

Magnus Wikjman, forskare vid Institutionen för medicin och hälsa, IMH, har av Sverige-Amerika stiftelsen tilldelats Prins Bertils stipendium för postdoc-studier i medicin och särskilt kliniska aspekter av högt blodtryck hos patienter med diabetes och hjärtsjukdom. Stipendiemedlen ska användas för studier vid Brigham and Women’s Hospital/Harvard Medical School Boston i USA.

Dags för Eurostudent

Den återkommande enkätundersökningen Eurostudent riktar sig till studenter i ett 30-tal länder i Europa och utgör underlag för analyser och jämförelser av ekonomiska och sociala villkor mellan länderna. I Sverige har regeringen givit uppdraget att genomföra den svenska delen av undersökningen till Universitets- och högskolerådet och SCB.
Undersökningen består av en digital enkät som skickas till alla studenter vid svenska universitet och högskolor under våren 2019. Studenternas svar och e-mailadresser är skyddade av sekretesslagen.

 

37 miljarder till FoU

Under 2019 beräknas 37 miljarder kronor av statsbudgeten gå till forskning och utveckling (FoU). Det motsvarar 3,6 procent av de totala anslagen i statsbudgeten och 0,75 procent av BNP. Prognosen visar att de statliga anslagen till FoU ökar med 805 miljoner kronor jämfört med prognosen för 2018, i löpande priser. Prognosen baseras på höstbudgeten för 2019.
Hälften av FoU-medlen går till universitet och högskolor, skriver SCB i ett pressmeddelande.

LiU-avhandling Skolportens favorit

Avhandlingen Lära för skrivundervisning har utsetts till Skolportens favorit. Bakom avhandlingen står LiU-forskaren Helen Winzell på Institutionen för kultur och kommunikation, avdelningen för språk och litteratur.
Huvudresultatet i hennes avhandling, Lära för skrivundervisning. En studie om skrivdidaktisk kunskap i ämneslärarutbildningen och läraryrket, är att skrivdidaktisk kunskap utvecklas mest efter lärarutbildningen. Men det som överraskade Helen Winzell mest var att lärarstudenter har så lite kunskap om skrivundervisning jämfört med lärare som jobbat några år.

Motiveringen till valet av favorit lyder: Läraryrkets professionaliseringsprocess undersöks förvånansvärt sällan i en tid då karriärvägar ofta diskuteras. Men Helen Winzell visar att det krävs medveten och praktisk kunskapsbildning för att bygga didaktisk skicklighet i skrivundervisningen. Hennes avhandling visar vad som kännetecknar de nyblivna lärarnas hårda och komplexa arbete för att uppnå denna skicklighet.

 

Foto: Niclas Fasth