Könsskillnader i utbildningsvalen efter gymnasiet

Kvinnor och män väljer olika utbildningsvägar efter gymnasiet. Kvinnor studerar i högra grad vidare och har sju år efter gymnasiet i högre grad yrken som kräver högskolekompetens. Statistiken bygger på en studie där SCB har undersökt vilka vägar personer födda år 1990 har tagit efter fullföljd gymnasieutbildning.
Totalt sett läste kvinnor vidare på komvux, folkhögskola och högskola i högre utsträckning än män som istället i högre grad läste på yrkeshögskola. 64 procent av kvinnorna var någon gång efter gymnasiet registrerad på en högskoleutbildning jämfört med 48 procent av männen.
Det innebär också att kvinnor etablerar sig senare på arbetsmarknaden. Tre år efter gymnasiestudierna var 39 procent av männen etablerade på arbetsmarknaden jämfört med 26 procent av kvinnorna.

 

LiU-student prisad av drottning Silvia

Sjuksköterskestudenten Sara Nyström har fått 2018 års stipendium från Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet överlämnade drottning Silvia stipendiet till Sara Nyström och ytterligare tre stipendiater.
Queen Silvia Nursing Award är ett internationellt stipendium som delas ut till sjuksköterskestudenter i fyra länder; Sverige, Finland, Polen och Tyskland. Från Sverige var det alltså Sara Nyström som läser tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet vid LiU, som blev 2018 års stipendiat.
Stipendiet innefattar 50 000 kronor samt ett internship som erbjuder studenterna en bredare inblick i sjuksköterskors framtida möjligheter.

Sara Nyströms idé, om värmetofflor som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation, kombinerar teknologi och design, motiverar juryn sitt val.
Syftet med stipendiet är att generera innovativa idéer som kan förbättra äldre- och demensvården, något som engagerar drottning Silvia djupt.
I år firar stipendiet fem år. Fram till idag har mer än 4 000 idéer från fyra länder generats i projektet Queen Silvia Nursing Award.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograf: Sara Pettersson