CSA:s hedersutmärkelse till LiU-professor

Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och gästprofessor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, har tilldelats en hedersutmärkelse av Centralförbundet för socialt arbete (CSA).
Margareta Hydén har både arbetat som socialarbetare och legitimerad psykoterapeut innan hon disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet 1992. År 2004 blev hon den första professorn i socialt arbete vid Linköpings universitet.
Hennes forskning spänner över flera olika områden som familjeforskning, forskningsmetodik, samt genusforskning inom områden som kriminologi och socialt arbete.
Margareta Hydén är inte bara en duktig forskare. Hon har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt genom att sprida sin forskning genom föreläsningar, populärvetenskapliga artiklar och läroböcker, skriver CSA i ett pressmeddelande.

 

Etikprofessor till SMER

Göran Collste, professor i tillämpad etik, har utsetts till ledamot i statens medicin-etiska råd, SMER.
Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som arbetar med att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och elva sakkunniga. Göran Collste kommer att vara en av de sakkunniga. Hans förordnande sträcker sig fram till 2022.

Bättre på att ta poäng

Landets studenter har blivit bättre på att ta de studiepoäng som de registrerat sig för, visar Universitetskanslersämbetet som gjort nya tabeller över genomströmningen på högskolan. Också examensfrekvensen är relativt stabil.

Prestationsgraden har ökat till 83 procent 2016/2017, motsvarande siffra för 2008/2009 var 79 procent. Antalet högskolestudenter som tar examen har inte ändrats nämnvärt sedan jämförelseåret 2008/2009, sammanfattar UKÄ.

För LiU:s del tar kvinnliga studenter ut sin examen i högre grad än män. På yrkesexamensprogrammen tog 92 procent av de kvinnorna ut examen läsåret 2016/2017, män 85%. För generella program är siffrorna 91 procent för kvinnorna respektive 84 % för män.

 

UKÄ:s nya tabeller

LiU-forskare ny ordförande i Sverige unga akademi

Magnus Jonsson, docent i organisk elektronik vid LiU, är ny ordförande för Sveriges unga akademi.
– Som ordförande ser jag fram mot att leda akademin vidare, där resursfördelning, rekrytering och implementering av meriteringstjänster är exempel på aktuella frågor, säger Magnus Jonsson.
Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi där ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige är med.

Pint of Science – vetenskapsfestival för alla

Pint of Science är en vetenskapsfestival som äger rum 20-22 maj, samtidigt på hundratals pubar och barer världen över. Festivalen syftar till att låta forskare och allmänhet mötas över en pint och prata om allt mellan himmel och jord.
Sex LiU-forskare presenterar sin forskning under de tre kvällarna. I Linköping äger Pint of Science rum på Palatset, Drottninggatan 23. Evenemanget är gratis men kräver registrering.