Utlandsvistelse viktig för meritering

Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka. Det visar en statistisk analys från Universitetskanslersämbetet UKÄ.
Utlandsvistelse är vanligast bland män, professorer och meriteringsanställda samt inom naturvetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin.
De flesta utlandsvistelserna ägnas åt forskning, även bland lektorer som oftast har en övervägande del undervisning i tjänsten.
Utlandsvistelse i tjänsten är vanligast bland dem som befinner sig i karriärens tidiga skede och bland dem som nått toppen av sin karriär. UKÄ gör tolkningen att utlandsvistelse anses gynna den akademiska karriären.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *