Hennes sensorer upptäcker dålig luft

Donatella Puglisi, Avdelningen sensor och aktuatorsystem, IFM, är en av tio innovativa entreprenörer som får ta emot ÅForsks Entreprenörsstipendium 2019. Hon tilldelas 200 000 kronor för att med stöd även från LiU Innovation utveckla sin affärsidé: ett sensorsystem som bevakar luftkvaliteten inomhus och upptäcker skadliga luftföroreningar.
Stipendiet delades ut i samband med Sveriges Innovationsriksdag som hölls i Karlskrona den 8 maj.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *