Bättre på att ta poäng

Landets studenter har blivit bättre på att ta de studiepoäng som de registrerat sig för, visar Universitetskanslersämbetet som gjort nya tabeller över genomströmningen på högskolan. Också examensfrekvensen är relativt stabil.

Prestationsgraden har ökat till 83 procent 2016/2017, motsvarande siffra för 2008/2009 var 79 procent. Antalet högskolestudenter som tar examen har inte ändrats nämnvärt sedan jämförelseåret 2008/2009, sammanfattar UKÄ.

För LiU:s del tar kvinnliga studenter ut sin examen i högre grad än män. På yrkesexamensprogrammen tog 92 procent av de kvinnorna ut examen läsåret 2016/2017, män 85%. För generella program är siffrorna 91 procent för kvinnorna respektive 84 % för män.

 

UKÄ:s nya tabeller

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *