CSA:s hedersutmärkelse till LiU-professor

Margareta Hydén, professor emerita i socialt arbete vid Linköpings universitet och gästprofessor vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, har tilldelats en hedersutmärkelse av Centralförbundet för socialt arbete (CSA).
Margareta Hydén har både arbetat som socialarbetare och legitimerad psykoterapeut innan hon disputerade i socialt arbete vid Stockholms universitet 1992. År 2004 blev hon den första professorn i socialt arbete vid Linköpings universitet.
Hennes forskning spänner över flera olika områden som familjeforskning, forskningsmetodik, samt genusforskning inom områden som kriminologi och socialt arbete.
Margareta Hydén är inte bara en duktig forskare. Hon har också fullföljt universitetens tredje uppgift på ett mycket förtjänstfullt sätt genom att sprida sin forskning genom föreläsningar, populärvetenskapliga artiklar och läroböcker, skriver CSA i ett pressmeddelande.

 

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *