Etikprofessor till SMER

Göran Collste, professor i tillämpad etik, har utsetts till ledamot i statens medicin-etiska råd, SMER.
Statens medicinsk-etiska råd är ett av regeringen tillsatt organ som arbetar med att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett samhällsperspektiv. I rådet ingår ordförande, åtta företrädare för de politiska partierna och elva sakkunniga. Göran Collste kommer att vara en av de sakkunniga. Hans förordnande sträcker sig fram till 2022.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *