Tre LiU-företag på 33-listan

Epishine, som tillverkar organiska solceller för fastighetssektorn, Invisense, med en mikrometer tunn fuktsensor för byggnader och Swegan, som tillverkar halvledarkomponenter i galliumnitrid lämpliga för 5G-näten, har alla hamnat på årets lista över de 33 hetaste nya teknikföretagen. De tre företagen har alla sin grund i forskning vid LiU. Listan presenteras årligen av tidningarna Ny Teknik och Affärsvärlden.

Hela listan

Hennes sensorer upptäcker dålig luft

Donatella Puglisi, Avdelningen sensor och aktuatorsystem, IFM, är en av tio innovativa entreprenörer som får ta emot ÅForsks Entreprenörsstipendium 2019. Hon tilldelas 200 000 kronor för att med stöd även från LiU Innovation utveckla sin affärsidé: ett sensorsystem som bevakar luftkvaliteten inomhus och upptäcker skadliga luftföroreningar.
Stipendiet delades ut i samband med Sveriges Innovationsriksdag som hölls i Karlskrona den 8 maj.

Utmärkelse för framstående brännskadevård

Folke Sjöberg, professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin, och brännskadeavdelningen vid Universitetssjukhuset i Linköping, har fått en utmärkelse av American Burns Association (ABA) för kvalitetsarbetet runt att få de bästa överlevnadsresultaten i världen i dag. ABA är den amerikanska intresseföreningen för brännskadevård i USA och den övergripande, drivande kontrollorganisationen för denna typ av vård i USA. Utmärkelsen the Everett Idris Evans Memorial Lecture delas ut med ett antal års mellanrum till en person eller verksamhet utanför USA som har gjort ett väsentligt bidrag till att brännskadevården förbättrats.

Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård

Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård. Foto: Folke Sjöberg tar emot utmärkelsen för väsentliga bidrag till förbättrad brännskadevård. Foto: © Elite Photography Group

Utlandsvistelse viktig för meritering

Under 2017 hade knappt 20 procent av den forskande och undervisande personalen varit på en arbetsrelaterad utlandsvistelse minst en vecka. Det visar en statistisk analys från Universitetskanslersämbetet UKÄ.
Utlandsvistelse är vanligast bland män, professorer och meriteringsanställda samt inom naturvetenskap, lantbruksvetenskap och veterinärmedicin.
De flesta utlandsvistelserna ägnas åt forskning, även bland lektorer som oftast har en övervägande del undervisning i tjänsten.
Utlandsvistelse i tjänsten är vanligast bland dem som befinner sig i karriärens tidiga skede och bland dem som nått toppen av sin karriär. UKÄ gör tolkningen att utlandsvistelse anses gynna den akademiska karriären.

EU-minister besöker LiU

Fredagen den 10:e maj kommer EU-minister Hans Dahlgren till LiU för att hålla en lunchföreläsning om den Europeiska unionen och EU-valet. Vad står på spel och hur kommer Brexit att påverka Sveriges roll i EU? Arrangörer är S-studenter vid LiU.
Tid och plats: Sal A1 i A-huset Campus Valla, 10 maj kl 12-13.