Allt fler studenter avstängda och varnade

Antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som blivit avstängda eller varnade på grund av att de fuskat eller gjort annat otillåtet, har ökat kraftigt. En genomgång som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort visar att antalet disciplinärenden ökat med 51 procent jämfört med 2015.
En kort sammanfattning visar att den vanligaste orsaken till att ett lärosäte tar till disciplinåtgärder mot en student är plagiering. Näst vanligast är fusklapp eller något otillåtet hjälpmedel vid exempelvis tentamen. Proportionellt sett får fler män än kvinnor disciplinpåföljd.

 

UHR återkallar 37 högskoleprovsresultat

Universitets- och högskolerådet, UHR, tar tillbaka resultaten för 37 personer som skrev högskoleprovet våren 2018. Sedan december 2018 har UHR återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stäng av 90 personer från nya prov, efter analys av fuskligan HP-hjälpens kundregister.
Enligt ett pressmeddelande från UHR påverkas inte UHR:s hantering av fuskärendena av Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet. UHR har tagit beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna föreskrifter, även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna.
När besluten vunnit laga kraft kommer UHR att underrätta berörda universitet och högskolor som då kan ta ifrån dem deras studieplatser.

LiU-avhandling belönad vid SCIA 2019

Martin Danelljan, som i juni 2018 disputerade vid avdelningen för Datorseende, tilldelades utmärkelsen Nordic Thesis Award 2017-2018 vid den stora konferensen Scandinavian Conference on Image Analysis, SCIA 2019, som hölls i Norrköping 11-13 juni. Den belönade avhandlingen bidrar med nya kunskaper kring objektföljning, det vill säga hur en seende dator både kan identifiera och följa exempelvis ett ansikte i en folksamling eller ett rörligt föremål, som en fotboll. Läs mer om avhandlingen

1,4 miljoner högutbildade i Sverige

Drygt en fjärdedel av Sveriges befolkning är högutbildad. Denna grupp bor oftast i storstadskommuner och residensstäder. Av befolkningen i åldern 25 – 64 år har 43 procent någon form av eftergymnasial utbildning. 28 procent har minst en treårig eftergymnasial utbildning, vilket motsvarar 1 442 000 personer.
De senaste åren har andelen högutbildade ökat med drygt en halv procentenhet per år. Det visar statistik från SCB.
Majoriteten av kommunerna med allra högst utbildningsnivå ligger i Stockholms län. Andra kommuner med hög utbildningsnivå är Lund, Lomma, Uppsala, Umeå och Linköping.

13 miljoner euro för studentutbyten

Höjd kompetens och bättre möjligheter på arbetsmarknaden – det är ett par positiva effekter för den student som väljer utlandsstudier via programmet Erasmus+. Universitets- och högskolerådet (UHR) har nu beviljat svenska högskolor drygt 13 miljoner euro, stipendiemedel som ger 5 800 studenter möjlighet att göra ett utbyte i Europa. Av dessa medel får Linköpings universitet får 702 650 euro.