UHR återkallar 37 högskoleprovsresultat

Universitets- och högskolerådet, UHR, tar tillbaka resultaten för 37 personer som skrev högskoleprovet våren 2018. Sedan december 2018 har UHR återkallat totalt 134 högskoleprovsresultat och stäng av 90 personer från nya prov, efter analys av fuskligan HP-hjälpens kundregister.
Enligt ett pressmeddelande från UHR påverkas inte UHR:s hantering av fuskärendena av Göta hovrätts beslut i det så kallade högskoleprovsmålet. UHR har tagit beslut i enlighet med högskoleförordningen, förvaltningslagen och myndighetens egna föreskrifter, även när UHR använder delvis samma bevis och underlag som domstolarna.
När besluten vunnit laga kraft kommer UHR att underrätta berörda universitet och högskolor som då kan ta ifrån dem deras studieplatser.

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *