Allt fler studenter avstängda och varnade

Antalet studenter vid statliga universitet och högskolor som blivit avstängda eller varnade på grund av att de fuskat eller gjort annat otillåtet, har ökat kraftigt. En genomgång som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) gjort visar att antalet disciplinärenden ökat med 51 procent jämfört med 2015.
En kort sammanfattning visar att den vanligaste orsaken till att ett lärosäte tar till disciplinåtgärder mot en student är plagiering. Näst vanligast är fusklapp eller något otillåtet hjälpmedel vid exempelvis tentamen. Proportionellt sett får fler män än kvinnor disciplinpåföljd.

 

Posted in Allmänt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *