32 blir av med högskoleprovsresultatet

UHR har beslutat att återkalla resultatet för 32 personer som skrev högskoleprovet våren respektive hösten 2017. Samtliga var listade i det kundregister som Ekobrottsmyndigheten fann vid polisens tillslag mot fuskligan HP-hjälpen våren 2018.
Av de 32 provdeltagare som nu delges beslut av Universitets- och högskolerådet (UHR) har 20 blivit antagna till högskoleutbildning med hjälp av sina högskoleprovsresultat. När beslutet vunnit laga kraft kommer UHR att underrätta de elva universitet och högskolor som är berörda: Göteborgs universitet, Högskolan Halmstad, Karlstad universitet, Karolinska institutet, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stiftelsehögskolan i Jönköping, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet. Dessa lärosäten kan då ta tillbaka tidigare beslut om antagning.
Det var när Ekobrottsmyndighetens förundersökning blev offentlig i oktober 2018 som UHR fick tillgång till fuskligans kundregister. I fyra omgångar har UHR nu återkallat högskoleprovsresultatet för totalt 107 personer.