LiUs anseende i topp tre av bredduniversiteten

Sifos Anseendeindex 2012-2019 mäter både känslomässig samhörighet, lärosätets kompetens och allmänt rykte. Av bredduniversiteten ligger LiU på en tredje plats efter Lund och Uppsala.

Jämfört med sex av lärosätena – Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, samt universiteten i Örebro, Karlstad samt Umeå ligger LiU från och med 2014 bäst till i jämförelse och tangerar det som Sifo betecknar som lärosäte med högt anseende. I topp under hela perioden ligger Chalmers.

Mer om anseendeindexet (Sifo)

Fler flyktingar väntas till högskolorna 2020

Var femte flyktinginvandrare mellan 18-29 år som fick uppehållstillstånd 2011 och som redan hade någon form av eftergymnasial utbildning har börjat högskolestudier, räknat till och med höstterminen 2018. Det visar en färsk analys från Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Siffrorna tyder på att ett större antal flyktinginvandrare kommer att söka sig till högskolan framöver. Analysen visar också att många av flyktinginvandrare väljer en utbildning inom arbeten inom områden där många bristutbildningar finns.

 

Källa: UKÄ

LiU klättrar i Shanghai-rankingen 2019

Linköpings universitet har förbättrat sin placering på årets Shanghai-ranking (Academic Ranking of World Universities, ARWU), som görs av från Center of World Class Universities vid Shanghai Jiao Tong University. Där listas 500 av världens främsta universitet.

I år LiU har klättrat från förra årets plats 352 till plats 349. Orsaken till den högre placeringen står i första hand att finna i att antalet LiU-forskare som finns på listan The Highly Cited Researchers List fördubblats från två till fyra från förra året. Det innebär att de tillhör gruppen på 1% av de listade forskarna som är mest citerade inom något av 21 ämnesområden.

De LiU-forskare som finns med på listan i år är Olle Inganäs (Material Science) Erik G Larsson (Computer Science), Gerhard Andersson (Psychiatry/Psychology) samt Fengling Zang (Cross-Field).

ARWO redovisar dessutom rankinglistor över ämnen. För 2019 ingår 45 ämnen och LiU finns numera med i topp 100 på fyra av dessa.

 

Källa: Shanghai Jiao Tong University (2019) samt Bibliometrigruppen vid Linköpings universitetsbibliotek.

Läkaresällskapet prisar LiU-professor

Professor emeritus Chris Anderson, verksam vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin (IKE), har av Svenska Läkaresällskapet belönats med Ellis och Ivar Janzons pris 2019. Han får utmärkelsen ”för hans innovativa och tvärvetenskapliga forskning inom hudfysiologi och mikrodialys med frågeställningar inom hudbarriär, hudreaktivitet och psoriasis”.

Fler sökande till LiU:s internationella kurser våren 2020

Linköpings universitet är en av landets fyra lärosäten som fått fler sökande i första hand till vårens internationella utbildningar jämfört med förra året.
För LiU:s del är det bara internationella kurser som ges under vårterminen och till dem har studenter från inte mindre än 46 länder har sökt, flest från Irak och Iran. 143 sökande har valt LiU som första alternativ vilket innebär en ökning på 8 procent. För landet som helhet ligger motsvarande siffra för de internationella kurserna på 4 procent. Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet och sökande till landets internationella kurser kan vänta antagningsbesked den 10 oktober.

Till UHR och ansökningsstatistiken