LiUs anseende i topp tre av bredduniversiteten

Sifos Anseendeindex 2012-2019 mäter både känslomässig samhörighet, lärosätets kompetens och allmänt rykte. Av bredduniversiteten ligger LiU på en tredje plats efter Lund och Uppsala.

Jämfört med sex av lärosätena – Linnéuniversitetet, Mittuniversitetet, Luleå tekniska universitet, samt universiteten i Örebro, Karlstad samt Umeå ligger LiU från och med 2014 bäst till i jämförelse och tangerar det som Sifo betecknar som lärosäte med högt anseende. I topp under hela perioden ligger Chalmers.

Mer om anseendeindexet (Sifo)

Posted in Allmänt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *