Elva LiU-forskare om lyckan och den mänskliga existensen

Med Kjell O. Lejon, professor på Institutionen för kultur och kommunikation (IKK), som redaktör funderar elva forskare vid LiU på begreppet lycka i en ny bok. De vrider och vänder på lyckan ur elva infallsvinklar utifrån fyra disciplinära perspektiv: filosofiska, konstvetenskapliga, religionsvetenskapliga och socialantropologiska.

Längtan efter lycka präglar många mänskliga uttryck. Är den en känsla? Ett välbefinnande? Kan den bli beständig – i så fall, hur? I boken Tankar om lycka (Carlssons) medverkar förutom Kjell O. Lejon konstvetarna Niclas Franzén, Anna Ingemark, Kerstin Lind, Karin Ström Lehander och Gary Svensson, socialantropologerna Björn Alm och Åsa Nilsson Dahlström, religionsvetaren Fredrik Gregorius samt filosoferna Martin Berzell, András Szigeti och Fredrik Stjernberg. Samtliga är verksamma vid IKK.