Elitidrottsstipendium till LiU-studenter

Fem studenter vid LiU har fått Riksidrottsförbundet och Svenska Spels Elitidrottsstipendium om 50 000 kronor vardera.

Tre av dem är knutna till LiU Elitidrott: Jerker Lysell, orientering och student i Byggnadsteknik. Emma Varga, triathlon, läser civilekonomprogrammet. Hugo Forsell, cykel, går civilingenjörsprogrammet Teknisk fysik och elektroteknik.

Elitidrottsstipendium fick även blivande civilingenjörerna Jesper Andersson, rugby, Energi, Miljö, Management samt Anders Henriksson, gevärsskytte, Teknisk fysik och elektroteknik.

 

Mer om Elitidrottsstipediet

Formasanslag till EcoWeb

Anna Eklöf, forskare i teoretisk biologi på Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har tilldelats närmare 1,8 miljoner kronor till projektet EcoWeb – interaktiv simulering och pedagogiskt spel för grundskolan. Formas har avsatt totalt 15 miljoner till finansiering av projekt som populariserar forskning om hållbar utveckling. I årets omgång av kommunikationsutlysningen kom det in 70 ansökningar. Tio innovativa projekt valdes ut och får nu dela på totalt 15,7 miljoner kronor.

Läs mer om Formas utlysning

Bättre studiesituation för studenter med funktionsnedsnedsättning

Hur jobbar lärosätena med att underlätta högskolestudier för studenter med funktionsnedsättning? Det finns en rad goda exempel på det som nu Universitets- och högskolerådet samlat i en ny publikation, En högskola för alla.  Lärosätena har bidragit med beskrivningar av lyckade åtgärder de vidtagit för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning.

Linköpings universitet har bidragit med två goda exempel. Det ena handlar LiU:s mentorskoordinator som arbetar fokuserat på stöd till studentmentorer och rekryteringen av nya. Det andra exemplet från LiU rör de särskilda lugna rum som avsatts i första hand för studenter med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och där de kan studera, vila eller äta lunch.

UHR om den nya rapporten

Jenny Mjösberg får årets Jahre-pris för unga forskare

Det prestigefyllda nordiska Jahrepriset i medicin går i år till Jenny Mjösberg.  Jenny disputerade vid IKE/LiU 2010 och har nu en 20% affiliering med LiU vid sidan av sin anställning vid Karolinska Institutet. Hon får priset för sin forskning om en nyupptäckt immuncell som har stor betydelse vid inflammatoriska tarmsjukdomar och allergiska sjukdomar. Priset på 400,000 norska kronor, som delas ut av Universitet i Oslo, delas med Lars Tjelta Westlye vid Oslo universitet, medan det stora priset går till Carl-Henric Helldin vid Uppsala Universitet.

Många perspektiv på feber i ny bok

Kroppstemperatur och feber kan ses ur många synvinklar. Historik, mätteknik, fysiologi, immunologi och mätmetoder är några av perspektiven som en ny bok, Understanding Fever and Body Temperature (Palgrave Macmillan förlag), tar upp. Boken är utformad med problembaserat lärande som grund och med tanke på att den ska kunna användas i utbildning och på kliniker. Redaktörer är Märta Sund Levander, bitr. professor samt docent Ewa Grodzinsky, bägge verksamma vid medicinska fakulteten  vid LiU.