Många perspektiv på feber i ny bok

Kroppstemperatur och feber kan ses ur många synvinklar. Historik, mätteknik, fysiologi, immunologi och mätmetoder är några av perspektiven som en ny bok, Understanding Fever and Body Temperature (Palgrave Macmillan förlag), tar upp. Boken är utformad med problembaserat lärande som grund och med tanke på att den ska kunna användas i utbildning och på kliniker. Redaktörer är Märta Sund Levander, bitr. professor samt docent Ewa Grodzinsky, bägge verksamma vid medicinska fakulteten  vid LiU.

Posted in Allmänt.