Bättre studiesituation för studenter med funktionsnedsnedsättning

Hur jobbar lärosätena med att underlätta högskolestudier för studenter med funktionsnedsättning? Det finns en rad goda exempel på det som nu Universitets- och högskolerådet samlat i en ny publikation, En högskola för alla.  Lärosätena har bidragit med beskrivningar av lyckade åtgärder de vidtagit för att motverka diskriminering och öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning.

Linköpings universitet har bidragit med två goda exempel. Det ena handlar LiU:s mentorskoordinator som arbetar fokuserat på stöd till studentmentorer och rekryteringen av nya. Det andra exemplet från LiU rör de särskilda lugna rum som avsatts i första hand för studenter med psykiska och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och där de kan studera, vila eller äta lunch.

UHR om den nya rapporten

Posted in Allmänt.