Formasanslag till EcoWeb

Anna Eklöf, forskare i teoretisk biologi på Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har tilldelats närmare 1,8 miljoner kronor till projektet EcoWeb – interaktiv simulering och pedagogiskt spel för grundskolan. Formas har avsatt totalt 15 miljoner till finansiering av projekt som populariserar forskning om hållbar utveckling. I årets omgång av kommunikationsutlysningen kom det in 70 ansökningar. Tio innovativa projekt valdes ut och får nu dela på totalt 15,7 miljoner kronor.

Läs mer om Formas utlysning

Posted in Allmänt.