Upp och ner på rankning

Det går upp och ner för Linköpings universitet på ett par av de stora globala världsrankningarna. Nyligen klev LiU upp till plats 349 på Shanghai-rankningen. Men på den nya Times Higher Education-rankningen faller LiU till plats 408 – ett tapp på 29 platser. Nedgången på Times Higher-rankningen beror främst på indikatorn Teaching (undervisning), där enkäter till akademiska lärare om olika lärosätens status väger tungt. LiU:s starkaste indikator är Citations, som baseras på en citeringsanalys av vetenskapliga publikationer 2014-18.  Här hamnar LiU på plats 296. Det finns alltså fortsatt stort intresse för LiU-forskares vetenskapliga arbeten.

15 miljoner för att motverka fusk

Universitets- och högskolerådet, UHR, får 15 miljoner kronor extra per år för att motverka fusk på högskoleprovet. Det är regeringen som konstaterar i budgetpropositionen att det krävs ökade resurser för att stärka arbetet med att upptäcka, utreda och förebygga fusk på högskoleprovet.
– Att stävja fusket är en fråga om rättvis antagning och ingen ska ta en utbildningsplats från någon annan på felaktiga grunder, säger UHR:s generaldirektör Karin Röding i ett pressmeddelande.

 

 

Reumatologstipendium till Christopher Sjöwall

Reumatologen Christopher Sjöwall vid LiU och Institutionen för kliniska och experimentell medicin, är en av årets två stipendiater som tilldelats Nanna Swartz stipendium om 150 000 kronor. Stipendiet delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet. Christopher Sjöwall får stipendiet för att hans forskning bidrar till säkrare diagnostik och individualiserade behandlingsstrategier vid systemisk lupus erytematosus (SLE).

Trappan flyttar till Kåkenhus

Kårhuset Trappan i Norrköping kommer att flytta till nya lokaler i Kåkenhus under sommaren 2020. Tanken är att finnas på en plats som bättre synliggör kårhuset och kårerna för studenterna.
I och med flytten till Kåkenhus kommer kårhuset närmare studenterna i deras studiemiljö, cafét kommer få möjlighet att utöka sortimentet och kanske även öppna den lunchservering som tidigare fanns i Kåkenhus.

Beslutet har tagits av Kårservice Östergötland AB tillsammans med sina tre ägare, studentkårerna. Tillsammans med LiU arbetar Kårservice för att flytta Trappan till nya lokaler i Kåkenhus sommaren 2020.
Mer information på Kårhuset Trappans sida

Ny bok utvecklar novellformen för akademin

Mona Livholts, docent i socialt arbete vid ISV, har utkommit med boken Situated Writing as Theory and Method. The Untimely Academic Novella. Boken som ges ut av Routledge har ett förord av professor Liz Stanley vid University of Edinburgh och riktar sig till en bred läsekrets inom humaniora, samhällsvetenskap, design och konst. Bokens första del visar vägen till hur feministisk teori om situerad kunskap, situerad intersektionalitet och litterär fiktion samt narrativa genrer som dagbok, brev, och fotografi kan användas som kreativa strategier för litterär gestaltning.

I bokens andra del publiceras en trilogi akademiska noveller som exemplifierar det situerade skrivandet. Novellerna ställer frågor om vad det innebär att skriva på ett sätt som utmanar disciplinens gränser, ritualer och den akademiska traditionens makt. De handlar bland annat om ojämlika genusrelationer, samt om hur klass, genus och vithet formar kvinnors liv i tre generationer.

Den sista novellen i trilogin ställer livserfarenheter i akademin i relation till vardagsliv och familj. Boken avslutas med öppna frågor som vägleder läsare att prova på sitt eget novellskrivande genom en kombination av en eller flera av de strategier som boken innehåller.
https://www.routledge.com/Situated-Writing-as-Theory-and-Method-The-Untimely-Academic-Novella-1st/Livholts/p/book/9780367276027