Fler äldre med studielån har problem med betalningen

Fler och fler med studielån blir äldre. De får oftare problem med betalningen och ett fåtal får även obetalda årsbelopp kvar efter 68 års ålder, visar en ny rapport från CSN.
De flesta med studielån har i dag lån tagna efter 2001, det så kallade annuitetslånet. Nu börjar en del av dem komma upp i 60-årsåldern. Idag är cirka 4 000 personer med annuitetslån över 60 år, 2025 beräknas den siffran vara 8 000 låntagare.
I gruppen fick 27 procent av låntagarna sina belopp överförda till Kronofogden under 2017. Totalt sett för alla låntagare är motsvarande siffra sju procent.

 

Posted in Allmänt.