Fler sökande till högskolan i vår

När Antagningen.se stängde den 15 oktober kunde Universitets- och högskolerådet (UHR) räkna in 228 958 anmälningar till vårens program och kurser på universitet och högskolor. Söktrycket i vår ökar med drygt fem procent jämfört med vårterminen 2019.
– Antalet sökande till en vårtermin ökar efter tre års nedgång, säger Karin Röding, generaldirektör på UHR. Statistiken bekräftar att intresset för högre utbildning definitivt ökar efter flera år med minskande söktryck – UHR noterade i april trendbrottet i sökstatistiken för höstterminen 2019.

 

 

Intresset för lärarutbildning ökar

Intresset ökar för flera lärarutbildningar, visar en rapport från Universitets- och högskolerådet (UHR). Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan.
– Antalet förstahandssökande till lärarutbildningarna har ökat under flera år. Med undantag för förskollärarutbildningen är antalet nu det högsta sedan UHR började följa utbildningarna 2012, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i ett pressmeddelande.

 

 

52 000 skriver högskoleprovet

Söndag den 20 oktober går startskottet för högskoleprovet på 120 orter i Sverige, bland annat Linköping.
Totalt har 51 556 personer anmält sig varav 80 procent är födda 1995 eller senare. Personer födda år 2001 är den enskilt största årgången med 13 096 anmälda.
Nytt från och med i höst är att det inte finns något kontrollpapper med vid provet. Det beror framför allt på att det sedan 2017 är möjligt för alla som skriver provet att se sina svar när de hämtar provresultatet på hogskoleprovet.se. Den här förändringen förhindrar också att provdeltagare av misstag skriver sina svar på kontrollpapperet istället för i svarshäftet.
Mer information om högskoleprovet på UHR:s webbplats

 

Stora skillnader i övergången till högskolan

Andelen ungdomar som väljer att läsa vidare till högskolan variera stor beroende på var man bor och hur högutbildade föräldrar man har. Överlag ökar andelen unga vuxna som läser vidare, visar en ny sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.
Statistiken visar att allt fler unga väljer att studera vid högskolan, men att allt färre av dem ör det direkt efter gymnasiet. Kvinnor fortsätter att i större utsträckning läsa vidare och gapet mot männen ökar.
Under förra året hade 44,6 procent av landets 24-åringar påbörjat högskolestudier, den högsta nivån på tio år. Bland 19-åringar var det samtidigt bara 12,6 procent som påbörjat högskolestudier, vilket är den lägsta nivån av årskullarna födda på 1990-talet.