Stipendier till Malmstens-studenter

Två studenter i möbelsnickeri vid LiU Malmstens, Carl Angtoft samt Frida Wik, har fått stipendium vid årets utdelning från J.L. Eklunds hantverksstiftelse. Stipendier tilldelades också alumnerna Klara Gunneström, möbeltapetserare med examen 2019 samt Adam Gustafsson, möbelsnickare med examen 2013. Stipendierna avser förkovran inom respektive yrke. För studenterna på åk 3 gäller månatliga utbetalningar på 3 100 kronor under ett helt läsår.

Nya anslag till psoriasisforskning

Psoriasisförbundet har tilldelat två LiU-forskare knutna till Ingrid Asp Psoriasis Research Center, anslag på totalt drygt 1,5 miljoner kronor.

Charlotta Enerbäck, professor vid Institutionen för klinisk och experimentell medicin, IKE, har beviljats drygt en miljon kronor till två olika projekt. Deepti Verma, forskare vid IKE, beviljades en halv miljon kronor till projektet Systemic immune mechanisms in psoriasis.