Bristyrken en utmaning för högre utbildning

Drygt 9 000 fler studenter skulle årligen behöva påbörja en högre utbildning för att möta framtida efterfrågan på arbetskraft inom de 15 bristyrken som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) analyserat i en ny rapport.
Grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor är exempel på bristyrken inom den offentliga sektorn där kompetensbehovet redan är stort och förväntas bli större.
Utmaningen för lärosätena ligger i att både rekrytera studenter till utbildningar kopplade till bristyrkena och att få fler studenter att nå examen.
Också verksamheterna i offentlig sektor bör förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov md högskoleutbildade.

 

 

0
Posted in Allmänt.