Anders Carlbergs minnespris till LiU-student

Hamza Mostafa, som studerar statsvetenskap vid Linköpings universitet, får Anders Carlbergs minnespris på 15 000 kronor i kategorin ”Årets unga förebild” för att han ”genom sitt personliga engagemang och positiva ledarskap gjort stor skillnad för många andra unga och är genom detta en sann förebild i Anders Carlbergs anda.”
Parallellt med studierna har Hamza Mostafa, som ännu bara 22 år gammal, grundat Kvarter1, en mötesplats i stadsdelen Ryd för unga mellan 13 och 20 år. Han driver också projektet Life2mothers som syftar till att utplåna mödradödligheten i föräldrarnas hemland Somalia.
Fryshusets grundare Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond i hans namn. Minnespriset delades ut första gången 2016.

 

Posted in Allmänt.