Stipendium för att utveckla EcoWeb

Anna Eklöf, forskare i teoretisk biologi vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, har fått ett stipendium på 366 000 kronor från Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse för sitt arbete med EcoWeb, ett dataspel som handlar om hur viktigt det är att bevara biodiversitet och visa hur arter i ekosystem är beroende av varandra.

LiU Nyheter: EcoWeb – i naturen hänger allting samman

Posted in Allmänt.