Stipendiefond ska sporra musiklivet vid LiU

Förre director musices vid LiU, Hans Lundgren, tog 2014 initiativet till en stipendiefond för att främja det offentliga akademiska musiklivet vid Linköpings universitet. Stipendiet kan sökas av aktiva musicerande föreningar, kopplade till Musik vid LiU.
Bidraget är i första hand tänkt att bekosta medverkan av professionella artister, kompositörer eller liknande vid musikaliska evenemang.

I år är det första gången som stipendier delas ut.
Den akademiska damkören Linnea samt Studentorkestern LiTHe blås tilldelades 5000 kronor var, som ett bidrag till de båda skivor som ensemblerna kommer att spela in under nästa år.

Stipendiefonden förvaltas av Linköpings Studentsångare. Ansökningar om bidrag ska fortsättningsvis vara inne senast den första oktober varje år och avse arrangemang under det kommande kalenderåret.

Posted in Allmänt.