Anders Carlbergs minnespris till LiU-student

Hamza Mostafa, som studerar statsvetenskap vid Linköpings universitet, får Anders Carlbergs minnespris på 15 000 kronor i kategorin ”Årets unga förebild” för att han ”genom sitt personliga engagemang och positiva ledarskap gjort stor skillnad för många andra unga och är genom detta en sann förebild i Anders Carlbergs anda.”
Parallellt med studierna har Hamza Mostafa, som ännu bara 22 år gammal, grundat Kvarter1, en mötesplats i stadsdelen Ryd för unga mellan 13 och 20 år. Han driver också projektet Life2mothers som syftar till att utplåna mödradödligheten i föräldrarnas hemland Somalia.
Fryshusets grundare Anders Carlberg avled i januari 2013. För att hylla hans minne skapades en minnesfond i hans namn. Minnespriset delades ut första gången 2016.

 

Bristyrken en utmaning för högre utbildning

Drygt 9 000 fler studenter skulle årligen behöva påbörja en högre utbildning för att möta framtida efterfrågan på arbetskraft inom de 15 bristyrken som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) analyserat i en ny rapport.
Grundlärare, ämneslärare, yrkeslärare, specialistsjuksköterskor och barnmorskor är exempel på bristyrken inom den offentliga sektorn där kompetensbehovet redan är stort och förväntas bli större.
Utmaningen för lärosätena ligger i att både rekrytera studenter till utbildningar kopplade till bristyrkena och att få fler studenter att nå examen.
Också verksamheterna i offentlig sektor bör förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillgodose alla delar av framtidens kompetensbehov md högskoleutbildade.

 

 

Färre studerar utomlands

Antalet studerande i utlandet fortsätter att minska. Under förra läsåret studerade 25 800 personer utomlands med studiemedel, enligt ett pressmeddelande från CSN.
Antalet studerande i utlandet har gått ner med cirka 3 000 personer de tre senaste åren. En orsak till minskningen är att de årskullar som lämnat den svenska gymnasieskolan de senare åren är mindre än tidigare, vilket påverkar antalet utlandsstuderande särskilt efter de som studerar utomlands är jämförelsevis unga.
USA, Storbritannien och Australien är de mest populära länderna att studera i, och London den populäraste staden. Den mest populära skolan för eftergymnasiala studier var förra läsåret Riga Stradins University med 430 studerande, där många läser till skolan. Näst populäraste skolan var Copenhagen Business school.